NASZA OFERTA

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferujemy kompleksową księgowość i obsługę kadrowo-płacową. Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych, spółek kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń. Nasi specjaliści dobiorą dla Państwa najbardziej optymalną ofertę, dostosowaną do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Księgowość

$
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
$
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
$
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
$
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
$
Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku oraz sporządzanie i wysyłanie rocznych zeznań podatkowych PIT/CIT
$
Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
$
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT oraz jpk VAT
$

Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa)

$
Opracowywanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
$
Sporządzanie sprawozdań GUS

Oprócz tego, w ramach podpisanej umowy z klientem informujemy o zmianach w przepisach prawa, które są dla klienta istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej i ewidencji księgowej.

Cennik

Ryczałt bez VAT – od 80,00 zł netto / miesiąc

Ryczałt z VAT – od 100,00 zł netto / miesiąc

KPiR bez VAT – od 100,00 zł netto / miesiąc

KPiR z VAT – od 150,00 zł netto / miesiąc

Księgi rachunkowe bez VAT – od 400,00 zł netto / miesiąc

Księgi rachunkowe z VAT – od 500,00 zł netto / miesiąc

Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie. Uzależnione są przede wszystkim od formy opodatkowania, rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej i ilości dokumentów w miesiącu, a także od innych czynników (transakcje z podmiotami zagranicznymi, transakcje w walutach obcych) oraz od dodatkowych czynności dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Kadry i Płace

$

Prowadzenie teczek osobowych i przygotowywanie dokumentacji kadrowej (umowy, wnioski, oświadczenia, rozwiązania umów, wypowiedzenia umów, informacje, świadectwa pracy)

$
Prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów
$
Obliczanie list płac z uwzględnieniem absencji
$
Obsługa umów cywilnoprawnych – sporządzanie umów, aneksów, rozwiązań, rachunków itp.
$
Naliczanie wynagrodzeń dla członków zarządu pełniących funkcje na podstawie powołania
$
Zgłaszanie do ubezpieczeń ZUS i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń
$
Sporządzanie niezbędnych deklaracji i informacji (ZUS DRA, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 itp.)
$
Sporządzanie deklaracji PFRON
$
Sporządzanie sprawozdań GUS

Oprócz tego, w ramach podpisanej umowy z klientem informujemy o zmianach w przepisach prawa, które są dla klienta istotne z punktu widzenia obsługi kadrowo-płacowej.

Cennik

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników – od 30,00 zł netto / osobę

Obsługa płacowa pracowników – od 20,00 zł netto / osobę

Obsługa umów cywilnoprawnych z ZUS – od 15,00 zł netto / osobę

Obsługa umów cywilnoprawnych bez ZUS – od 10,00 zł netto / osobę

Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie. Uzależnione są przede wszystkim od ilości pracowników i zleceniobiorców, stopnia skomplikowania list płac od dodatkowych czynności dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

NASZA OFERTA

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferujemy kompleksową księgowość i obsługę kadrowo-płacową. Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych, spółek kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń. Nasi specjaliści dobiorą dla Państwa najbardziej optymalną ofertę, dostosowaną do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Księgowość

$
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
$
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
$
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
$
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
$
Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku oraz sporządzanie i wysyłanie rocznych zeznań podatkowych PIT/CIT
$
Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
$
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT oraz jpk VAT
$

Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa)

$
Opracowywanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
$
Sporządzanie sprawozdań GUS

Oprócz tego, w ramach podpisanej umowy z klientem informujemy o zmianach w przepisach prawa, które są dla klienta istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej i ewidencji księgowej.

Cennik

Ryczałt bez VAT – od 80,00 zł netto / miesiąc

Ryczałt z VAT – od 100,00 zł netto / miesiąc

KPiR bez VAT – od 100,00 zł netto / miesiąc

   KPiR z VAT – od 150,00 zł netto / miesiąc

Księgi rachunkowe bez VAT – od 400,00 zł netto / miesiąc

Księgi rachunkowe z VAT – od 500,00 zł netto / miesiąc

Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie. Uzależnione są przede wszystkim od formy opodatkowania, rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej i ilości dokumentów w miesiącu, a także od innych czynników (transakcje z podmiotami zagranicznymi, transakcje w walutach obcych) oraz od dodatkowych czynności dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Kadry i Płace

$

Prowadzenie teczek osobowych i przygotowywanie dokumentacji kadrowej (umowy, wnioski, oświadczenia, rozwiązania umów, wypowiedzenia umów, informacje, świadectwa pracy)

$
Prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów
$
Obliczanie list płac z uwzględnieniem absencji
$
Obsługa umów cywilnoprawnych – sporządzanie umów, aneksów, rozwiązań, rachunków itp.
$
Naliczanie wynagrodzeń dla członków zarządu pełniących funkcje na podstawie powołania
$
Zgłaszanie do ubezpieczeń ZUS i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń
$
Sporządzanie niezbędnych deklaracji i informacji (ZUS DRA, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 itp.)
$
Sporządzanie deklaracji PFRON
$
Sporządzanie sprawozdań GUS

Oprócz tego, w ramach podpisanej umowy z klientem informujemy o zmianach w przepisach prawa, które są dla klienta istotne z punktu widzenia obsługi kadrowo-płacowej.

Cennik

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników – od 30,00 zł netto / osobę

Obsługa płacowa pracowników – od 20,00 zł netto / osobę

Obsługa umów cywilnoprawnych z ZUS – od 15,00 zł netto / osobę

Obsługa umów cywilnoprawnych bez ZUS – od 10,00 zł netto / osobę

Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie. Uzależnione są przede wszystkim od ilości pracowników i zleceniobiorców, stopnia skomplikowania list płac od dodatkowych czynności dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.